Subvencions Diputació de Girona any 2023

La Diputació de Girona dins de la campanya Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023, ha atorgat les següents subvencions:

  • Despeses Conservació i manteniment de vies públiques, i reparació i manteniment xarxa abastament aigua: 48.121,05 €
  • Actuacions en camins: 3.000,00 €
  • Despeses secretaria: 10.000,00 €
  • Despeses culturals: 8.491,95 €
  • Noves tecnologies: 879,26 €

Total: 70.492,26 €