Urbanisme

Secció d’ urbanisme, instruments de planejament urbanístic vigents.

Accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya (cliqueu aqui)

Urbanisme