Edictes

Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5024 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de la nova numeració de la urbanització Els Prats de Sant Esteve de Guialbes
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 4996 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4679 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3576 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3367 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública del projecte d'actuació específica per a nou punt de connexió elèctrica
Exercici: 2024 Bop: 75-0 Edicte: 3064 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 01/2024
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1873 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de la numeració de la urbanització Els Prats de Sant Esteve de Guialbes
Exercici: 2024 Bop: 51-0 Edicte: 1853 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2024
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1848 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2024 Bop: 39-0 Edicte: 1402 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública d'un Pla especial urbanístic - Exp. X2023000390