PAE noves línies subterrànies a nou centre de repartiment

A aquesta notícia podràs trobar tota la informació relacionada amb el projecte de noves línies MT 25 kV subterrànies a nou centre repartiment anomenat “St. Esteve de Guialbes” – Tensió de servei 10 kV.