Exposició pública pals i pla especial (09/10/01)

Després de la darrera trobada en què els responsables de la redacció del Pals varen presentar el document PALS per a la seva aprovació, i també el Pla Especial de regulació del sòl no urbanitzable, es va quedar que tothom qui vulgui participar en les esmenes d’aquests dos documents ho podrà fer al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre.

Pel que fa al Pla Especial que sí que tindrà poder normatiu, l’ajuntament vol estudiar bé les propostes de l’equip redactor per tal que s’adaptin a les necessitats del municipi, i per aquest motiu és possible que s’allargui el seu tràmit fins a donar-li el curs que li correspon. Aquest document complementari a les normes subsidiàries i que vol regular aspectes com els camins, l’extracció d’àrids, les construccions en rústec, els marges de protecció dels espais d’interès (sobretot el Fluvià), les àrees de serveis (telefonia mòbil…), etc. Té un caràcter inèdit a Catalunya, si tenim present que no es tracta d’un espai PEIN, i que ha de ser un reforç per donar el valor que li correspon al sòl rústec i al sòl urbanitzable, i al mateix temps incloure-hi aspectes que la nova llei d’urbanisme de la Generalitat ja tindrà en compte. Possiblement, abans de final d’any podrem comentar aquesta Llei si finalment és aprovada pel Parlament.