Centres de culte

Esglésies i horaris de culte

GALLINERS                

4T DIUMENGE DE CADA MES

(2/4 DE 12 MIGDIA)

 

OLIVES             

2N DIUMEGNE DE CADA MES

(2/4 DE 12 MIGDIA)

 

ORFES         

2N DIUMENGE DE CADA MES

(10 MATÍ)

 

PARETS D’EMPORDÀ              

1R I 3R DIUMENGE DE CADA MES

(10 MATÍ)

 

SANT ESTEVE DE GUIALBES  

4T DIUMENGE DE CADA MES

(10 MATÍ)

 

SANT MARÇAL DE QUARENTELLA    

5È DIUMENTGE DE CADA MES

(10 MATÍ)

 

TERRADELLES     

3R DIUMENGE DE CADA MES

(10 MATÍ)

 

VILADEMULS                

1R DIUMENGE DE CADA MES

(10 MATÍ)

 

VILAFRESER            

1R, 3R I 5È DIUMENGE DE CADA MES

(2/4 DE 12 MIGDIA)

 

VILAMARÍ      

CADA DIUMENGE

(2/4 DE 12 MIGDIA)

 

GALLINERS- FESTA DE REIS      

6 DE GENER

A LES 10 DEL MATÍ

 

OLIVES          

15 D’AGOST

A LES 10 DEL MATÍ